protest-4.jpg

Građanska akcija

Građanska sloboda!

 Socijalna pravda!

 

Ko smo mi?

Građanska akcija je blog istraživačko - dokumentacionog karaktera koja se, u duhu demokratskih ideja i tradicija, bavi istraživanjem društva i kulture, kao i ulogom pojedinaca i zajednica u oblikovanju savremenog sveta i ulogom koje društveni aktivizam ima na ljudska prava i progres uopšte.Građanska akcija se bavi istraživanjem revolucioranih socijalnih pokreta i projekata utemeljenih na slobodi, ljudskom dostojanstvu i solidarnosti.

feather-pen-write-sign-logo-template-app-vector_edited.jpg
 

Osnovna ideja

Osnovna ideja je narodna demokratija, antifašizam i anti-imperijalizam. Građanska akcija je saveznik ugroženih slojeva. Protivimo se osiromašenju građanki i građana i svaljivanju tereta kapitalističke krize na najšire društvene slojeve kojom su najviše pogođeni najugroženiji pripadnici društva. Građanska akcija je na strani demokratskih i progresivnih ideja, pokreta i pojedinaca.

LB.jpg

Osnovno načelo

Sloboda, pravda, čovečnost i solidarnost su pravi pokretači delatnog pojedinca koji želi da menja uslove pod kojima živi i da prihvati odgovornost za te promene. Kritičko traganje za pravdom i slobodom u ljudskoj zajednici osnovno je načelo metoda rada Građanske akcije.

 

Piši nam!

Piši nam na adresu:

Thanks for submitting!

2_425x800.jpg
 

Revolucionarni savez rada

Prijatelji bloga

Revolucionarni savez rada je marksističko-lenjinistička organizacija – pretpostavka revolucionarne proleterske partije u našoj zemlji i sekcija Međunarodne konferencije marksističko-lenjinističkih partija i organizacija (CIPOML) – vitalnog organa međunarodnog komunističkog i radničkog pokreta.